logo CZ PAN HOLDING, s.r.o.

Historie

CZ PAN HOLDING je společnost etablována na celoevropském trhu montovaných sendvičových staveb.

Princip těchto staveb je definován současnými globálními ekonomickými požadavky,které vyžadují včasnou realizaci,nízkou cenu a vysokou variabilitu řešení. V neposlední řadě je též zohledněn našimi konstruktéry důraz na co největší uspokojení zákazníka při jeho požadavcích na designové a taktéž ekologické řešení jeho požadavků.

V současné celosvětové ekonomice prudce vzrostla poptávka po stavbách které zohledňují veškeré výše definované požadavky a zároveň se touto problematikou začali zabývat i sami zadavatelé staveb, kteří za svoji vloženou investici chtějí skutečně chytré řešení které je uspokojí právě zejména kvalitou,cenou,rychlostí realizace, variabilitou řešení,designem a ekologickými požadavky.

Po definování těchto šesti požadavků se projevilo, že jako nejvhodnější řešení se jeví právě technologie využívající principu sendvičových panelů.

Naše společnost je schopna realizovat zakázky na klíč tzn. od návrhu projektu až po finální realizací a to při využití našich zkušeností se stavbami klíčovými pro národní hospodářství jako jsou elektrárny, teplárny ale i stavby ryze komerční jako jsou továrny pro masozpracovatelský průmysl nebo nákupní centra či stavby lokálního charakteru.