logo CZ PAN HOLDING, s.r.o.

Služby

Každý potřebuje prostor na to, aby mohl vytvářet hodnoty. Prostor je pro nás inspirací, zálibou ale i hnacím motorem. Vdechneme prostoru duši pro vaše hodnoty.

Společnost CZ PAN HOLDING realizuje průmyslové, potravinářské, administrativní a obchodní budovy s dlouholetou tradicí doma i v zahraničí.

Vytváříme budovy formou opláštění ocelové konstrukce tepelněizolačními sendvičovými panely. Navrhneme a naprojektujeme vám budovu, která bude vyhovovat vašim potřebám. Připravíme vizuální studie, začneme se stavebními pracemi, zhotovíme a smontujeme ocelovou konstrukci, dodáme a zrealizujeme pro vás opláštění tepelněizolačními sendvičovými panely. Hravě si poradíme s reprezentačními prostory nebo chladírenským boxem. Jsme připraveni vytvořit výrobní nebo skladovou halu, servis, obchodní prostory a i jiné objekty různého využití. Vaši budovu odevzdáme "na klíč" tak, jak si ji vysníte.

Realizace ocelové konstrukce:

 • každá námi realizovaná konstrukce je jedinečná, navrhnutá podle vašich požadavků a potřeb
 • nabízíme vám spolupráci při tvorbě projektové dokumentace v jejím samotném počátku prostřednictvím našeho projektanta - statika
 • výroba celé ocelové konstrukce probíhá strojní technologií v našem výrobním závodě
 • svary na ocelové konstrukci jsou realizované svářecími automaty pod ochrannou atmosférou s dokonalou kontrolou
 • konstrukce je spojená pomocí přesně lícovaných plátů vrutovými spoji z vysokopevnostních vrutů
 • každý prvek je před povrchovou úpravou opracovaný otryskáním v tryskové lince
 • ochrana ocelové konstrukce nástřikem podle vašich požadavků je vykonávaná ve výrobním závodě v chráněném prostředí
 • montáž realizujeme prostřednictvím vlastních montážních skupin a montážních mechanismů

Montáž tepelněizolačních panelů:

 • význam použití tepelněizolačních panelů je v jejich tepelněizolační schopnosti, která majiteli objektu dokáže ušetřit v době užívání objektu značné množství finančních prostředků za vytápění
 • výhodou při montáži je rychlost montáže, vyloučení mokrých procesů po dobu výstavby, t.j. možnost realizovat montáž i za relativně nepříznivých klimatických podmínek, což při tradiční metodě není možné
 • tepelněizolační panely umožňují nový pohled PRO PROJEKTANTY v souvislosti s vytvářením objektů, které jsou určené nejen pro průmyslové stavby, ale i na reprezentační nebo obchodní účely
 • nabízíme vám široký sortiment panelů od různých dodavatelů, čímž vám umožňujeme rozšířit nabídku pro architektonické vytváření staveb, pro vás, projektanty nebo realizační firmy v závislosti na technických parametrech nabízených panelů a příslušných architektonických prvků
 • jako zdroj informací PRO PROJEKTANTY jsou k dispozici technické podklady, ve formě katalogů a realizačních detailů v elektronické podobě (CD-ROM), které vám na požádání zašleme
 • tepelněizolační panely se používají nejen jako alternativa opláštění objektů, ale i jako obklad existujících zděných staveb. Tímto se umožní dosáhnout nový architektonicky přijatelnější vzhled objektu a současně zefektivnění hospodaření s energií na vytápění tak, aby splňoval nové požadavky na tepelnou izolaci
 • postup a způsob montáže panelů konzultujeme s vámi individuálně podle požadavků na konkrétní stavbu, s ohledem na rychlé a kvalitní vykonání práce

Všeobecně obchodní podminky pro dodavatele