logo CZ PAN HOLDING, s.r.o.

KONSTRUKČNÍ DETAILY

REVIZE 1.0

D1 Hřeben DWG DXF JPG
D2a Štít bez vyložení DWG DXF JPG
D2b Štít s vyložením DWG DXF JPG
D3a Pult bez vyložení DWG DXF JPG
D3b Pult s vyložením DWG DXF JPG
D4 Atika pultové střechy DWG DXF JPG
D5 Atika ve spádu DWG DXF JPG
D6 Napojení stěna/střecha – čelní DWG DXF JPG
D7 Napojení stěna/střecha – ve spádu DWG DXF JPG
D8 Napojení střecha/zdivo –čelní DWG DXF JPG
D9 Napojení střecha/zdivo – ve spádu DWG DXF JPG
D10 Světlík – napojení ve spádu DWG DXF JPG
D11 Světlík – čelní napojení DWG DXF JPG
D12 Prostup potrubí – manžeta DWG DXF JPG
D13a Zaatikový žlab – PVC folie DWG DXF JPG
D13b Zaatikový žlab – plech DWG DXF JPG
D14a Mezistřeší žlab – PVC folie DWG DXF JPG
D14b Mezistřešní žlab – plech DWG DXF JPG
D15a Podokapový žlab – PUR panely DWG DXF JPG
D15b Podokapový žlab – MV panely DWG DXF JPG
D16 Podhled DWG DXF JPG
D17 Nároží DWG DXF JPG
D18 Kout DWG DXF JPG
D19a Sokl – bez podezdívky DWG DXF JPG
D19b Sokl – s podezdívkou DWG DXF JPG
D20 Spojení panelů – vertikálně DWG DXF JPG
D21a Spojení panelů – horizontálně DWG DXF JPG
D21b Spojení panelů – horizontálně DWG DXF JPG
D22a Okno- nadpraží DWG DXF JPG
D23a Okno – ostění DWG DXF JPG
D24a Okno – parapet DWG DXF JPG
D22b Okno – nadpraží DWG DXF JPG
D23b Okno – ostění DWG DXF JPG
D24b Okno – parapet DWG DXF JPG
D25 Sekční brána - nadpraží DWG DXF JPG
D26 Sekční brána – ostění DWG DXF JPG
D27 Příčka – uchycení při podlaze DWG DXF JPG
D28 Příčka – uchycení u stropu DWG DXF JPG
D29 Příčka – uchycení při stěně DWG DXF JPG